menu

Biuro rachunkowe Radom

Economo to innowacyjne biuro rachunkowe. Założycielami są osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w obsłudze krajowych i międzynarodowych podmiotów gospodarczych.

Biuro rachunkowe Economo

Ideą naszej działalności jest tworzenie i udostępnienie przedsiębiorcom kompletnej usługi, umożliwiającej w jednym czasie dostęp do narzędzi, informacji oraz rozwiązań, wspierających decyzje biznesowe przedsiębiorstwa oraz zarządzania nadwyżkami oraz niedoborami gotówkowymi. Nasza działalność koncentruje się w obszarach:

 • Rachunkowości finansowej i zarządczej
 • Doradztwa podatkowego
 • Doradztwa prawnego
 • Doradztwo biznesowego

Biuro rachunkowe + księgowość internetowa = pełnozakresowa obsługa biura rachunkowego Połączoną z nowoczesnym systemem księgowości internetowej.

Cennik - Biuro rauchunkowe Radom

p. Rodzaj usługi Cena netto usługi za m-c w PLN Uwagi
1. Ryczałt bez VAT 150 .
2. KP i R 200 < 20 zapisów księg.
3. KP i R 300 do 40 zapisów księg.
4. KP i R 400 do 70 zapisów księg.
5. KP i R cena neg. > 80 zapisów księg.
6. Księgi rachunkowe 1200 < 50 zapisów księg.
7. Księgi rachunkowe 1500 do 80 zapisów księg.
8. Księgi rachunkowe 1800 do 125 zapisów księg.
9. Księgi rachunkowe 2100 do 215 zapisów księg.
10. Księgi rachunkowe cena neg. > 215 zapisów księg.
11. Roczne spr. fin. 200% stawki/m-c .
12. Konsultacje prawne Cena negocjonowana .
13. Listy płac + ZUS + Kadry 50 osoba przekaz elektroniczny
14. Wniosek do KRS 300 - 1500 W zależności od ilości druków urzędowych i zał.
14. Korekta deklracji z winny klienta 200  


POWYŻSZY CENNIK NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO
WRZESIEŃ 2015 ROKU
Zapis księgowy powinien zawierać:
1. datę dokonania operacji gospodarczej,
2. określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego oraz jego datę,
3. zrozumiały opis operacji gospodarczej
4. kwotę i datę zapisu,
5. oznaczenie kont, których dotyczy.
(Ustawa o rachunkowości Art. 23 pkt.2)
 • Oferta

  Szanowny Państwo, Pragniemy złożyć Państwu ofertę na świadczenie usług księgowych. „Economo” Biuro Rachunkowe Radom Focha 12 lok 11 oferuje usługi w zakresie prowadzenia pełnej księgowości i ksiąg rachunkowych jak i również doradztwa podatkowego. Założycielami są osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w obsłudze krajowych i międzynarodowych podmiotów gospodarczych.

 • Oferujemy kompleksową obsługę firm w zakresie:
  - usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - pełna księgowość (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, komandytowe, komandytowo-akcyjne)
  - doradztwa podatkowego – podatki dochodowe PIT, CIT, podatek od towarów i usług VAT, podatek PCC,
  - doradztwo w dziedzinie rachunkowości, analizy systemów rachunkowości, tworzenie polityk rachunkowości,
  - prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, ryczałty ewidencjonowane,
  - wyprowadzanie zaległości,
  - obsługa kadrowo-płacowa,
  - obsługa prawna (umowy, zgromadzenia wspólników, zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego),
  - reprezentacja w instytucjach i urzędach w oparciu na udzielonym przy zawieraniu umowy pełnomocnictwie
  - badanie sprawozdań finansowych,
  - przeglądach ksiąg rachunkowych,
  - wysyłka plików JPK,
  - składanie wniosków o zwrot VAT z zagranicy,
  - innych usługach poświadczających wykonywanych przez biegłego rewidenta,
  - przekształceniach prawnych, tworzeniu złożonych modeli podatkowych (m.in. spółki komandytowo-akcyjne i aporty do nich, spółki międzynarodowe) pozwalających na znaczną optymalizację podatkową.

 • Nasze biuro prowadzi obsługą w pełnym zakresie dla każdej formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. W zależności od ustaleń usługę wykonujemy w lokalu Zleceniodawcy lub w naszym biurze. Posiadamy pełne ubezpieczenie w zakresie OC. Gwarantujemy fachową i rzetelną obsługę.

  NASZA SPECJALIZACJA – PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA SPÓŁEK Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

  Dlaczego outsourcing?

  Firma jest praktycznym „buforem” w kontaktach z urzędami skarbowymi. Możliwość prowadzenia i przechowywania dokumentacji w różnych miejscach, nie tylko w siedzibie Zleceniodawcy.

 • Usługi realizujemy w oparciu o indywidulane ustalenia zawarte w umowie opartą na wzajemnym zaufaniu i szacunku oraz zachowaniu tajemnicy . Zleceniobiorca, na podstawie certyfikatu księgowego nr 33033/02 wydanego przez Departament Rachunkowości Ministerstwa Finansów oraz zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (publikacja: tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zajmuje się świadczeniem tych usług.

 • Kariera

  Nasze Biuro rachunkowe oferuje możliwości rozwoju zawodowego oraz poszerzania własnych kwalifikacji, czemu sprzyja wysoka kultura organizacyjna oraz przyjazna atmosfera panująca w Biurze. Osoby zainteresowane pracą w Biurze Rachunkowym Economo lub nawiązaniem współpracy mogą przesyłać swoje dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) na adres: beata.wasil@economo.pl

Kontakt

ECONOMO POLSKA SP. ZO.O.
Siedziba : Marszałkowska 83 lok 33, 00-683 Warszawa
o/Radom ul. Focha 12 lok 11 , 26-600 Radom
tel. 48 307 08 08
NIP 701 045 07 54, Regon 360235655, KRS 0000482513
tel. 881-04-01-01
beata.wasil@economo.pl